Home

Hej

Om mig

Mitt namn är Jessica Ohlson. Jag tog min juristexamen från Uppsala Universitet 2014. Under studierna fördjupade jag mig bland annat i skatterätt och EU-rätt men har under de senaste åren inriktat mig på hästjuridik (tvister och avtal) och familjerätt (tvister). 

Hästjuridik

Jag har själv ett gediget hästintresse och är därför väl insatt i termer, fackspråk, sjukdomar och annat som rör hästar. Hos mig kan få hjälp med följande:

Tvister
Har du köpt eller sålt en häst och är oense med den andra parten om vad som avtalats? I många fall rör tvisterna hästens skick eller hästens utbildningsnivå. Jag hjälper både dig som köpare och säljare att reda ut vilket ansvar du har för situationen och vad som kan göras rent juridiskt. Jag hjälper dig också med kontakt med ditt försäkringsbolag för att du ska kunna utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring vid en eventuell tvist.

Ett första, rådgivande samtal är alltid gratis!

Avtal
Som hästägare hamnar du ofta i situationer där det kan krävas ett avtal. Det kan röra sig om avtal för dig som har häst inackorderad, du som har en medryttare till din häst, du som säljer eller köper häst och så vidare. Vi erbjuder fasta priser för upprättandet av individuellt utformade avtal för just din situation.

Familjerätt

Tvist
Hos mig får du råd och hjälp som part i en vårdnadstvist. Jag hjälper dig att reda ut vad som gäller rent juridiskt, vad du kan och får göra och vad du bör undvika. Om situationen inte går att lösa efter ett telefonsamtal till mig hjälper jag dig att kommunicera med din motpart. Dessutom får du hjälp att ansöka om statlig rättshjälp eller med att kontakta ditt försäkringsbolag för att kunna utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring.

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.